شارژ رایگان 400 هزار تومانی همراه اول

درخواست حذف این مطلب

شارژ 400 هزار تومانی همراه اول

☑️برای همه / سامانه جدید نقطه خط

1⃣ابتدا ارسال 8007247 به 20751

2⃣سپس ارسال کد داخل پیام به20751

هزینه ندارد

دعوت از سه نفر اول 3000 تومان شارژ میگیرید

پنج نفر بعدی 5000 تومان شارژ میگیرید

ده نفر بعدی 10000تومان شارژ میگیرید

و دعوت از 20 نفر بعدی 20000 تومان شارژ میگیرید تا سقف 400هزار تومان

✅ چک تعداد دعوتی ها با ارسال888 به 20751

برای دریافت شارژ 999 به 20751 ارسال کنید بصورت پین

☑️ ثبت درجا و شارژدهی آنی

لغو با ارسال 1off ب 20751